Co musí dělat nezaměstnaný člověk

Každý nezaměstnaný člověk, který chce mít dávky a zaplacené sociální a zdravotní, musí dodržovat nějaká pravidla. Pokud tyto pravidla nezaměstnaný člověk nedodržuje, budou mu dávky odebrány. Nezaměstnaný musí dělat tyto úkony:

  • chodit pravidelně na pracovní úřad
  • Navštěvovat pohovory, které Vám úřad práce nalezl

Pracovnice úřadu práce si uchazeče pravidelně, přibližně jednou za měsíc. Schůzka je velmi ritualizovaná. Většinou se zde řeší tyto věci:

  • Pracovnice vám nabídne pracovní místa, která musíte navštívit
  • Uchazeč dokládá podklady o tom, že nabídnuté pohovory absolvoval
  • Oba se navzájem snaží neporušit rituál

Mezi porušení pravidel nezaměstnaného patří zejména:

  • Neúčast na domluvené schůzce s pracovnicí
  • Když je uchazeč arogantní a sprostý
  • Nenosí potvrzení o absolvování pohovorů

Úřad práce může uchazeče potrestat:

  • Tím, že jej zbaví příspěvků
  • Tím, že ho vyřadí z evidence

Je opravdu třeba dbát na tyto body, abyste se nedostali do větších problémů. Při neplacení sociálního a zdravotního pojištění, dochází k obrovským dluhům, které jsou poté vymáhány. Dodržujte tedy časy schůzek na pracovním úřadu a choďte na pohovory, které jste dostali od pracovnice. Pokud nemůžete dlouhodobě naleznout zaměstnání, můžete si dodělat rekvalifikační kurzy, které vám zvednou jak osobní vzdělání, tak i šanci na nové a kvalitní pracovní místo.

Comments are closed.